Търсене на имоти

Пазарът на индустриалните и логистични имоти у нас е в подем

Чуждестранни предприятия инвестираха в нови производствени и логистични площи в „Тракия икономическа зона“ в Пловдив. Раздвижването на пазара на земя, представляваща интерес за строителството на нови фабрики, е факт не само в индустриалните зони в големите населени места, но и в по-малките градове. Индустриална зона Божурище също привлече няколко инвестиции. Позитивни новини от последния месец има и за Димитровград, където ще бъдат изградени две нови големи предприятия в областта на автомобилостроенето. Бързо се развиват и индустраиалните зони около Бургас.

В градовете по брега на река Дунав също има добри възможности за позициониране на фабрики и логистика. Местата са атрактивни основно за румънски инвеститори, които се оглеждат за откриване на подпомагащи звена на свои производства.

Увеличава се търсенето край Варна, Стара Загора и Плевен, отчитат анализатори. В Благоевград и Сандански запитванията са предимно от гърци, които търсят възможности за изнасяне на определени производства.

Цената на земята разбира се е важен фактор, но оказва се, не е решаваща. Движещи за инвеститорите са икономическите фактори, работната ръка и държавните стимули. В градове с население под 50 000 жители земята може да бъде придобита за по-малко от 10 евро/кв.м., но квалифицираната работна ръка на такива места обикновено е по-малко. В момента най-високи цени държат терените край летище София. Следват ги терените около Гара Искър, Военна рампа, Илиянци и Враждебна. От районите извън столицата, индустриалната зона в Бургас е една от най-успешните и е вече запълнена. Заради големият интерес към нея, разширяването ѝ е все по-наложително. Добра възможност за това предоставя старата военна авиобаза. Проектът за изграждането на нова индустриална зона на мястото на военното летище „Равнец“ е вече в ход.

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини