Търсене на имоти

Ръст на сделките за наем на офиси в столицата

Ръст на сделките за наемане на офис площи отчитат анализаторите на наемния пазар в София, според които от началото на 2016 година свободните площи прогресивно намаляват и в края на първото полугодие съставляват около 12% от общия офис фонд на столицата. Наетите само през  второто тримесечие на годината офиси са с площ от около 23 000 кв.м, като доминират предпочитанията към наеми на офиси в най високите класове. Данните за второто тримесечие сочат намаление с почти 4000 кв.м на свободните офис площи клас А и Б, които в столицата възлизат на около 210 000 кв.м. 
 
Цените на наемите на офиси запазват своите нива и през второто тримесечие на тази година. Незначително завишение се отбелязва само при офисите клас Б, дължащо се на раздвижването на пазарния сектор като цяло. В края на полугодието офертите за наем на офиси клас А са в ценовия диапазон 11-14 евро за квадратен метър площ, а за наем на офиси клас Б цените варират от  6,5 до 8,5 евро за квадратен метър.
 
През 2016 година продължава и тенденцията за увеличаване строителството на административни и офис сгради, като през второто тримесечие  се наблюдава ръст до 175 000 кв.м. Инвеститорите на офис сгради в столицата, освен, че рестартират започнати проекти, започват реализирането и на нови проекти, като се стремят да постигнат най-високо строително качество, в съответствие с международно установените стандарти за класация на тази категория сгради.
 
По отношение на офис сградите от най-високия клас А, освен определените изисквания за местоположението, структурата, отворено разпределение на площите и осигурените паркоместа, има изисквания и за конкретни технически параметри на сградата, като наличие на BMS и HVAC системи за компютъризирано и централизирано управление на оборудването, отоплителните и вентилационни инсталации, както и наличие на пожароизвестителни и пожарогасителни системи, скоростни асансори, независим източник за аварийно електрозахранване, денонощна охрана и видеонаблюдение. В клас Б се предлагат офиси без или с изградена вътрешна преграда за обособяване на работните места.

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини