Търсене на имоти

Как се развива пазарът на недвижими имоти в България от началото на 2019г.?

Официални данни от Агенцията по вписвания в България потвърждават констатациите и анализите на експерти в сферата на недвижимите имоти, че пазарът у нас е започнал да се забавя още от средата на 2018г. и тенденцията продължава.
 
Ирена Петкова – собственик и управител на „Classic Estates“: „Сделките с недвижими имоти в България започнаха да се забавят още от средата на миналата година. Сега, жилищата за продажба се задържат много по-дълго на пазара, купувачите инвестират повече време в огледи, договарят се, избират и по-трудно взимат решение за покупка. Въпреки, че много хора не го отчитат категорично, вече се наблюдава и спад в цените на кв.м жилищна площ. Но това е диференциран спад, резултат от леко спекулативното поскъпване през последните две-три години, породено от европредседателството на страната ни, разликата в цената на парцелите в различните райони, степента на остарялост на различните сгради, както и видът и качеството на съответния строителен обект“. 

От регистрите става ясно, че, като цяло, в цялата страна броят на сключените сделки намалява, но има и градове, които се разграничават от общата ситуация. Такива са Варна и Бургас, които през предходните отчетни периоди също бяха белязани от ограничения инвеститорски интерес у нас, а сега регистрират годишен ръст от съответно 4,8% и 6%. Други населени места с положителен тренд на покупко-продажбите през първото тримесечие на 2019г. са Велико Търново /+9,4%/, Сливен /+8,3%/ и Шумен /+7%/. Въпреки увеличението на вписаните сделки с жилища в някои български градове, общата тенденция е за категоричен и повсеместен спад на ипотечното кредитиране – вписаните законни ипотеки върху недвижими имоти  България от януари до март тази година са малко над 9000, докато за същия период през 2018г. те са надхвърляли 14 540.

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини