Търсене на имоти

Паневропейският коридор номер 8 ще бъде напълно готов до 2021г.

Коридор 8 ще бъде готова до 2021 г.Тази не съвсем оптимистична тенденция бе анонсирана на официална пресконференция на Стопанската камара на Македония с основна тема - проблемите в транспортната инфраструктура в Европа.

Паневропейски коридор номер 8, който трябва да свърже Черно с Адриатическо море, преминава през територията на три държави. Половината от пътната и повече от половината от железопътната инфраструктура, която го обслужва, се намират в България и са напълно изградени. За завършване на западната отсечка, на територията на Албания, са необходими около 550 млн. евро, а за източната в Македония – 530 млн.

Двете държави не разполагат с подобни средства и ще разчитат на програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ за периода 2014-2020 г., в случай, че присъединяването им към ЕС стане факт. Представители на международните финансови институции, участници в събитието в Скопие подчертаха, че с цел по-добра резултатност е нужно да се насърчи и публично-частното партньорство в сферата.


Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини